طرز صحیح نشستن

deniz توسط deniz 2 ماه پیش

نفراتی که کارمداوم با کامپیوتر دارند طرز نشستن و قرارگرفتن کامپیوتر را باید اصلاح کنن

comment