اهنگ غمگین ترکی بخند مادر Gülümse anne (مراد بوشاران)

توسط vatan 2 ماه پیش

اهنگ غمگین ترکی بخند مادر Gülümse anne (مراد بوشاران) خواننده این آهنگ را تقدیم مادر شهیدان کرده است.

comment