روشی ژاپنی برای انجام ضرب:))

توسط picopry 4 ماه پیش

Japanese Multiplication Math Trick Tutorial Using Lines & Counting Dots Credit : Clixstorm DIY روشی ژاپنی برای انجام ضرب:))

comment