حمله یک جوان با قداره به سه روحانی در قم!

Alireza توسط Alireza 12 ماه پیش

عصر دیروز در یکی از خیابان های قم فردی که گویا از تعادل روحی لازم برخوردار نبوده پس از خراب شدن ماشین مدل پایین اش اقدام به آتش زدن ماشین خود کرده و با سلاح سرد(قمه و قداره) به عابران و افرادی که در این محل در حال تردد بودند حمله کرده و ۳ فرد روحانی را مجروح نمود.

comment