ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

موسيقی‌ كه روی ماشين‌هاى آشغالى ، پيغامگير تلفن ، انتظار آسانسور و رقص اسباب بازی‌ها...

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 11 ماه پیش

موسيقی‌ كه روی ماشين‌هاى آشغالى ، پيغامگير تلفن ، انتظار آسانسور و رقص اسباب بازی‌هاست قطعه ايست بنام "براى اليزه" كه بتهوون آن‌ را براى زنی بنام اليزه كه عاشقش بود نواخت

comment