خودرو با قابلیت حرکت در چهار جهت

مسلم توسط مسلم 8 ماه پیش

این خودرو با طراحی نوینی که دارد می تواند به راحتی در چهار جهت حرکت کند و حتی طول و ارتفاع خودرو قابل تغییر می باشد

comment