بخشی از کلاس درس دکتر اجتهادی استاد فیریک دانشگاه صنعتی شریف؛ در خصوص انرژی هسته‌ای صحبت

hamed توسط hamed 12 ماه پیش

خشی از کلاس درس دکتر اجتهادی استاد فیریک دانشگاه صنعتی شریف؛ که بعد از پرداختن به بحث نسبیت خاص، مختصری هم در خصوص انرژی هسته‌ای صحبت میکند، اطلاعاتِ کلی که ارائه میکند؛ قابل تامل است..ببینید!!

comment