تصاویر دیده نشده از صحبت های سردار سلیمانی در جمع رزمندگان عملیات آزادسازی بوکمال، آخرین شهر در تصرف داعش

توسط Pyxo 2 سال پیش

🎬 ‌کلیپ دیده نشده از صحبت های سردار سلیمانی در جمع رزمندگان عملیات آزادسازی بوکمال، آخرین شهر در تصرف داعش

comment