تو این اوضاع طرف زنگ زده صدای آمریکا رو سر کار گذاشته... 😂😂 میگه نابیناست بعد میگه با چشم خودم دیدم برای مقابله با اغتشاشگران از آر پی جی استفاده می‌کنن!!😂

توسط Pyxo 2 سال پیش

تو این اوضاع طرف زنگ زده صدای آمریکا رو سر کار گذاشته... 😂😂 میگه نابیناست بعد میگه با چشم خودم دیدم برای مقابله با اغتشاشگران از آر پی جی استفاده می‌کنن!!😂

comment