برخورد ناخواسته توپ بازیکنی به مرغ دریایی و عکس العمل دیدنی دروازه بان

parvane توسط parvane 11 ماه پیش

در اتفاقی ناخواسته در مسابقه فوتبال ضربه توپ بازیکنی به مرغ دریایی میخوره، عکس العمل دیدنی دروازه بان

comment