واکنش و توضیح رشید پور در مورد (روایت جعلی حالا خورشید از سرپل ذهاب)!

S.MOHAMMAD.H توسط S.MOHAMMAD.H 1 سال پیش

توضیحات رشید پور در مورد حاشیه های اخیر

comment