بالابرز هم نامی زنانه هم نامی زنانه و هم صفتی برای زنان رعنا در لکستان می‌باشد. ترانه‌ی بالابرز اصلی که این اجرای ایرج رحمانپور اقتباسی از آن می‌باشد در مقام سنگین سماع لکی اجرا می‌شود.

comment