خلق یک رکورد خارق العاده در حل مکعب روبیک

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 1 سال پیش

خلق یک رکورد خارق العاده در حل مکعب روبیک... این رکورد توسط یک ربات ایجاد میشود

comment