مزایای پکیج تصفیه فاضلاب ناب زیست • سهولت در حمل و نقل • عدم نیاز به اپراطور حرفه ای • بهره برداری خودکار و پیوسته • تجهیزات ساده و راهبردی آسان • کاهش BOD و COD تا 90 %

comment