طعم متفاوت مرغ را با این روش تجربه کنید. مرغ آتشی با روش متفاوت؟؟؟ نظرتون در مورد طعمش چیه؟؟ نظرات خودتون برای ما بنویسید. ما را در کانال ایسنتا گرام دنبال کنید.https://www.instagram.com/pooyasanatco/.

comment