آخرین گفتگوی کارلوس کی‌روش پیش از ترک ایران - بخش دوم

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 2 ماه پیش

آخرین گفتگوی کارلوس کی‌روش پیش از ترک ایران - بخش دوم

comment