عادل فردوسی‌پور از بهرام شفیع می‌گوید

Foroogh توسط Foroogh 9 ماه پیش

حسرت عادل فردوسی‌پور از درگذشت بهرام شفیع

comment