گوینده : محمد برات زاده گوینده تخصصی تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک ، فیلم مستند ، کتاب صوتی و نریشن تلفن جهت سفارش http: www.goyande.ir 09151038606

comment