وزیر ارتباطات: 🔹برای پیگیری دستور العملی شخصا به اتاق معاون وزیر دیگری می روم

Malake توسط Malake 1 سال پیش

وزیر ارتباطات: 🔹برای پیگیری دستور العملی شخصا به اتاق معاون وزیر دیگری می روم

comment