کنایه رشیدپور به رفع فیلتر تلگرام و سیاست‌های دولت

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 2 سال پیش

تخم مرغ را ۱۰ هزارتومان گران می‌کنند، بعد ۵ هزارتومان ارزان میکنند تا ما "خودخویش‌خوشحال" شویم!

comment