واکنش جالب امام خمینی به شعار «ما همه سرباز توییم، خمینی»: "نه تو سرباز منى نه من سرباز تو..."

توسط Pyxo 2 سال پیش

واکنش جالب امام خمینی به شعار «ما همه سرباز توییم، خمینی»

comment