خاطره‌ شنيدنی رهبرانقلاب

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

خاطره‌ شنيدنی رهبرانقلاب در ديدار اخير درباره رفتار جريان ضداسلام با افراد مذهبی در قبل از انقلاب و مقايسه با امروز

comment