کنایه رشیدپور به طرح جدید دولت برای گران کردن خودرو!!

parvane توسط parvane 2 سال پیش
comment