امن ترین نقطه ی هر وسیله ی نقلیه در هنگام سفر کجاست؟ اتومبیل-اتوبوس-قطار-کشتی-هواپیما

hossein توسط hossein 10 ماه پیش

امن ترین نقطه ی هر وسیله ی نقلیه در هنگام سفر کجاست؟ اتومبیل-اتوبوس-قطار-کشتی-هواپیما

comment