خشک کن های جدید به جای گرما از امواج صوت برای خشک کردن استفاده میکند

توسط Made In Iran 7 ماه پیش

دانشمندان خشک کن های جدیدی ابداع کردن که به جای گرما از امواج صوت برای خشک کردن استفاده میکند و زمان خشک شدن را به نصف تقلیل میدهد

comment