استندآپ امیر کربلایی زاده در مورد حرف زدن با اشیاء هنگام عصبانیت

comment