آموزش حسابداری حقوق و دستمزد- حقوق سهامداران یکی از سوالات مرسوم این است که آیا می توان برای شرکاء حقوق و مزایا تعیین کرد و آیا از نظر امور مالیاتی پذیرفته می شود.

comment