فیلمی از هومن سیدی کارگردان و بازیگر توانا از بازیگران این فیلم میتوان به نوید محمد زاده و فرهاد اصلانی اشاره کرد

comment