بازی موبایل/اندروید بنام " رستم نامه 1 : هفت خان " ساخت شده در استودیو خورشید برتر که داستان اسارت کیکاووس شاه توسط دیو سپید هست که رستم پهلوان ایران زمین برای نجات او و لشگریان ایران راهی مسیر سخت می شود ...

comment