هزار دستان اثر بانوی موسیقی ایران بانو قمر الملوک وزیری

P.mohammadi توسط P.mohammadi 3 ماه پیش

هزار دستان یک نمونه عالی از دستگاه چهارگاه است . بسیاری از اساتید زمان هموزش دستگاه چهارگاه این ترانه را مثال می زنند . چهارگاه یکی از مشکل ترین و در عین حال زیباترین دستگاههای ایرانی است . همراه این اثر یاد چهارگاه استاد شجریان در جشن هنر شیراز همیشه در یادها مانده است .

comment