محسن چاوشی «ابراهیم» را منتشر کرد

Foroogh توسط Foroogh 5 روز پیش

محسن چاوشی به قولش عمل کرد و در اعتراض به مجوز نگرفتن آلبوم جدیدش، قطعه‌ای از آن را منتشر کرد

comment