ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی

music plus توسط music plus 1 سال پیش

تریاق...نماهنگی زیبا ازغزل جاودانه مولوی و صدای خش دار محسن چاوشی از آلبوم امیر بی گزند

comment