يعني کارا اينقدر ساده بود ما يک عمر عذاب کشيديم

توسط kimiya 9 ماه پیش

يعني کارا اينقدر ساده بود ما يک عمر عذاب کشيديم

comment