فلزیاب مگنتومتر تصویری تفکیک طلا

توسط felezyabepishtaz 7 ماه پیش
آموزشی

فلزیاب مگنتومتر تصویری تفکیک طلا فلزیاب مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری قدرت و شرایط تفکیک طلا را ندارد و مگنتومتر تصویری نمی تواند فلزیاب تصویری باشد زیرا طلا شرایط مغناطیسی ندارد که دستگاه مغناطیس سنج مگنتومتر تصویری یا مگنتی یا تسلا تصویری بتوان از طریق لکه رنگ طلا را تشخیص داده و مشخص نماید و مگنتومتر تصویری در اصل میتواند تغییرات وضعیت مغناطیسی اطراف خود را اشکار نماید و نمی تواند موقعیت فلزات غیر مغناطیس مثل طلا را مشخص نماید و توجه باید داشت که طلا جدید یا طلا قدیمی هر دو شرایط یک شکل داشته و طلا قدیمی و طلا جدید غیر مغناطیس میباشد و دستگاه مغناطیس سنج مگنتومتر تصویری نمی تواند طلا را تفکیک داده یا تشخیص دهد. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

comment