فلزیاب مبحث عمق

توسط felezyabepishtaz 6 ماه پیش
علم و تکنولوژی

فلزیاب مبحث عمق بحث عمق فلزیاب برای اینکه توانائی عمق فلزیاب مشخص گردد در بین فروشندگان فلزیاب و سازندگان فلزیاب و در نتیجه خریداران فلزیاب بسیار داغ و مورد نظر است و فلزیاب تا چقدر عمق عمل مینماید برای فروشندگان فلزیاب در جهت کسب توجه خریداران فلزیاب بسیار مطرح میگردد و فروشندگان فلزیاب برای اینکه عمق فلزیاب خود را بیشتر از دیگر فلزیاب ها نشان دهد از روش های گوناگون بهره میبرند که بیشتر این روش ها با ثابت نگهداشتن لوپ یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی و با حرکت دادن فلز از جلو یا زیر ان میباشد یا سر جستجوگر بسیار نزدیک هدف یا فلز قرار داده و بر روی فلز عبور می دهند که روش صحیح تست عمق فلزیاب در عمق زیاد نمی باشد. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

comment