مستند آب مایه انرژی آیا میتوان از آب به جای بنزین استفاده کرد؟

توسط vatan 10 ماه پیش

مستند آب مایه انرژی آیا میتوان از آب به جای بنزین استفاده کرد؟ در این مستند، مخترع جوان، علاءالدین جاسمی زرگانی چگونگی این مسئله را توضیح می دهد.

comment