مستند آب مایه انرژی آیا میتوان از آب به جای بنزین استفاده کرد؟

توسط vatan 1 هفته پیش

مستند آب مایه انرژی آیا میتوان از آب به جای بنزین استفاده کرد؟ در این مستند، مخترع جوان، علاءالدین جاسمی زرگانی چگونگی این مسئله را توضیح می دهد.

comment