بیماری #زگیل_تناسلی یکی از شایع ترین عفونت های پوستی است که در زیر مجموعه ی عفونت های آمیزشی STI# قرار میگیرد. نوعی ویروس عامل اصلی این بیماری شناخته شده است که با اولین تماس جنسی با فرد آلوده بیماری را آغاز می‌کند. این بیماری به شکل زگیل‌هایی در شکل و اندازه های گوناگون در نقاط مختلف ناحیه ی تناسلی و مقعد خود را نشان می دهد. https://jarahlaser.com/%d8%b2%da%af%db%8c%d9%84/

comment