کتاب صوتی هفت هزار سال تنهائی - کتاب اخلاق عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= تنهائی-رساله عرفانی-وحدت وجود-دوران کودکی-فلسفه زندگی-دوست یابی-عشق به همسر-جدائی-قدرت روحانی-دوستی با خدا-مالکیت زن و شوهر-حضور خدا در انسان-ابراهیم حنیف-توحید-عدالت-اولیاء الهی-شکست عشق زناشوئی-فمنیزم-خودفروشی-همجنس گرائی-زیبائی-وقار-خلقت آدم-ریاضت-رهبانیت-ایمان-عشق مجازی-عشق حقیقی-دیوان عشق-امامت-نژادپرستی-فرزند م

comment