ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

در شهرهای اسپانیا مانند مادرید، والنسیا، بارسلونا، دانشگاه های معتبری وجود دارند که دانشجویان ایرانی رو برای تحصیل به خودترغیب می کند.

comment