اجرای آهنگ شاد "یکی شون خیلی خوبه" در دیرین دیرین

توسط Funny 5 ماه پیش

اینبار دیرین دیرین به نقد از بازار ارز و واکنش مسئولین پرداخته است.

comment