ماشین جوجه درآوری 84 تایی - chicken device کوچکترین ماشین جوجه درآوری نیمه صنعتی، این دستگاه دارای یک شیشه ی بزرگ، شفاف و دوجداره بر روی درب خود است که به شخص اجازه می دهد پروسه جوجه کشی، فرایند رشد نطفه های داخل تخم و لحظه ی هچ جوجه ها را از نزدیک دنبال کند. همچنین تعبیه ی المنت های حرارتی مرغوب که بصورت خطی نصب شده اند نیز سبب توزیع دمای واحد در کل هوای داخل دستگاه می گردد که در موفقیت هچ تأثیر بسزایی دارد. جزئیات بیشتر در www.juje.ir تماس: 09142973005 - 09354406776

comment