وقتی می‌خوای دوستت رو برای تولدش سورپرایز کنی ولی وقتی در رو باز می‌کنی با صحنه بدی مواجه می‌شی ...

comment