ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

وقتی داخل کندوی زنبور عسل قاب عسل قرار نگیرد زنبوران عسل به این شکل موم بافی می کنند و زنبور دار به زحمت می تواند عسل طبیعی را خارج کند

comment