شنیدی میگن نه راه پس دارم نه راه پیش دقیقا همین پل رو میگن از ترس سکته میکنن کیا حاضرن روی این پل راه برن؟

mohammadrazmi توسط mohammadrazmi 1 سال پیش

پل معلق در چین

comment