برای مشاهده مجموعه فیلم‌هایی با موضوعات بازاریابی و فروش، مدیریت، موفقیت، هدفگذاری، کارآفرینی و .... و همچنین مقالاتی درباره این موضوعات به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال ما در تلگرام به آدرس @BazarAcademy1 مراجعه کنید.

comment