هر حركت غلط نظام سلطه در برجام با عكس العمل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

رهبرانقلاب:دشمن بداند که زورگویی و قلدرمآبی هرجای دیگر جواب بدهد در ایران جواب نخواهد داد ⚠️هر حركت غلط نظام سلطه در برجام با عكس العمل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد

comment