لحظه اعطای جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان به اینگمار برگمان

محمد حسینی توسط محمد حسینی 1 سال پیش

لحظه اعطای جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان برای فیلم"چشمه بکر"1961 ساخته اینگمار برگمان.برگمان هیچوقت در مراسم اسکار شرکت نکرد و برای دریافت جایزه نماینده ای رابه اسکار می فرستاد

comment