شهر بگرفتی به صحرا می‌روی ! سعدی

Majid Khandali توسط Majid Khandali 4 ماه پیش

غزل ۶۳۲ از ابومحمّد مُشرف الدین مُصلح معروف به سعدی شیرازی دکلمه پریسا غفوری تهیه و تدوین فیلم مجید خندلی آلمان برلین ۲۰۱۸ برابر با ۱۳۹۷ شمسی

comment