پاسخ «شهید آوینی» به «جعفر پناهی» در سمینار بررسی سینمای پس از انقلاب

توسط zodtv 2 سال پیش

پاسخ «شهید آوینی» به «جعفر پناهی» در سمینار بررسی سینمای پس از انقلاب

comment