دور ريختن لوازم منزل برقى در ژاپن غيرقانونى است.

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

⭕️ دور ريختن لوازم منزل برقى در ژاپن غيرقانونى است. 🔸هم اكنون ژاپن به علت كمبود منابع طبيعى فلزات و براى خوداتكايى بيشتر، ٩٨٪‏ زباله‌هاى فلزى‌اش را بازيافت می‌كند. 🔸بخشى از اين موفقيت مرهون قوانين جديدى است كه برمبناى آن خريداران لوازم برقى نو، بايد هزينه بازيافت هم بپردازند. شرکت‌های بازيافت علاوه بر دريافت اين ماليات، از يارانه دولتى هم بهره مى‌برند. 🔸قوانين سخت‌گيرانه ژاپن در زمينه بازيافت هم‌اكنون در ميان مردم به فرهنگ تبديل شده و تنها ٥٪‏ زباله‌ها در این کشور دفن مى‌شوند.

comment